เกี่ยวกับเรา

 ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ยินดีต้อนรับ


หากพบปัญหา รีบติดต่อที่ แฟนเพจศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
https://www.facebook.com/งานวิทยบริการและห้องสมุด-653571858589291/

...........


นักเรียนที่ไม่สามารถยืมหนังสือได้ (ถูกระงับการยืม) คือ
นักเรียนที่ถูกทำโทษจากการส่งคืนหนังสือช้าเกินกว่าที่กำหนดจนห้องสมุดต้องประกาศทวงในวันสอบปลายภาค
หากนักเรียนมีปัญหาเรื่องหนังสือหาย หรือปัญหาอื่นที่เกี่ยวกับห้องสมุดจะต้องแจ้งให้คุณครูที่ห้องสมุดทราบโดยด่วน  
...........

 

 สามารถดูข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่บอร์ดหน้าห้องสมุด เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ที่หน้าเว็บไซต์ และในแฟนเพจห้องสมุด
และหากส่งสมุดรักการอ่านเป็น อันดับแรก จะได้เป็นยอดนักอ่านประจำปีการศึกษาค่ะ
 และเร็ว ๆ นี้ ห้องสมุดจะมีกิจกรรมอื่น ๆ อีก คอยติดตามข่าวสาร ได้ที่  https://www.facebook.com/งานวิทยบริการและห้องสมุด-653571858589291/

 

 

 


 

 

 

 


 

:-D (-: ... ..... .......

หนังสือแนะนำ
การพัฒนาบุคลากรในงานโรงแรมและภัตตาคาร = Hotel and Restaurant Personnel Development หน่วยที่ 1-8
ผู้แต่ง : สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ISBN : 9746149555
การพัฒนาบุคลากรในงานโรงแรมและภัตตาคาร = Hotel and Restaurant Personnel Development หน่วยที่ 9-15
ผู้แต่ง : สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ISBN : 9746149563
ทางรักพิสูจน์ใจ
ผู้แต่ง : เมเปิ้ลสีขาว
สำนักพิมพ์ : แจ่มใส
ISBN : 9786160609680
ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน = English for Office Staff หน่วยที่ 8-15
ผู้แต่ง : สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ISBN : 9786161604561
มือนั้นสีขาว
ผู้แต่ง : ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
สำนักพิมพ์ : สามัญชน
ISBN : 9789749748480
ราชสธิราช(ฉบับการ์ตูน)
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : สกายบุ๊กส์
ISBN : 9786162130885
ศิลปะการพูด 40 วิธี สู่ความสำเร็จ
ผู้แต่ง : สมชาติ กิจยรรยง
สำนักพิมพ์ : รัก99พริ้นติ้้ง จำกัด
ISBN : 9786167318448
อาหารและโภชนาการ = Food and Nutrition หน่วยที่ 1-7
ผู้แต่ง : สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ISBN : 9746146955
อาหารและโภชนาการ = Food and Nutrition หน่วยที่ 8-15
ผู้แต่ง : สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ISBN : 9746146963
แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับ ห้องแห่งความลับ
ผู้แต่ง : สุมาลี
สำนักพิมพ์ : นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
ISBN : 9786160418107